Hur lägger jag marksten?

I botten på ytan som skall beläggas bör det finnas ett 30-50 cm tjockt väl dränerande lager (grövre grus e.dyl.) för att inte tjälen skall ställa till problem.Tänk på att ytan måste ha en lutning så att regnvattnet rinner bort från huset.
Om materialet därunder består av lera eller annat dåligt dränerande material bör man lägga en fiberduk för att skikta dräneringsmaterialet från leran. Överst bör man ha ett 5-10 cm tjockt lager lite finare material såsom sand eller ännu hellre stenmjöl för att lätt kunna dra av en slät yta.

När ytan man tänkt belägga är slät, hård, (helst paddad med en markvibrator som hyrs hos maskinuthyrare) och väl dränerad enligt punkt 1, lägger man ut fris/kantstenen i de former man tänkt sig ytan. Var noggrann då underlaget är beläggningens viktigaste

Därefter läggs så många hela stenar som möjligt i det mönster man bestämt sig för.Slutligen sågar man med vinkelslip eller klipper med stenklipp alla små bitar som krävs för att få en hel yta. Var inte rädd för att såga eller klippa mycket, låt inte markstenens form bestämma din ytas form utan forma stenen efter just dina önskemål.

Ytan som läggs kommer förmodligen att ligga i 10-20 år och då spelar ett par timmars extra arbete inte så stor roll om man därigenom kan skapa en mer personlig och vacker yta.
Som efterarbete kan man ibland vibrera ytan med en markvibrator ovanpå stenen, men man skall då använda den speciella modellen med gummibotten för att inte skada stenarnas yta.

Slutligen sopar man sand på ytan för att foga stenen. Arbetar man med flera olika färger bör man inte ha för många mönsterväxlingar då det kan bli ”grilligt”. Annars är mönsterväxlingar ett utmärkt sätt att estetiskt trolla bort långa ytor eller markera en gång eller altan som ligger i ytan man skapar.

En vanlig fråga handlar om ogräset i plattskarvarna. Det är faktiskt inget större problem. Genom att tillföra ny fogsand kontinuerligt över tiden har man fyllda fogar och då minskar risken för ogräs eller deformationer i markbeläggningen.

Man kan även använda ättika eller använda ogräshämmande sand för att bli av med eventuellt ogräs.

Lycka till med din stenläggning!

Stonefactory

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.